GIGA - VILL Bt.

Érintésvédelem

Érintésvédelem (áramütés elleni védelem) = életvédelem, célja villamos balesetek megelőzése

Az üzemszerűen feszültségmentes, feszültség alá csak hiba következtében kerülő részeknek (testeknek) áramütést megakadályozó intézkedéseit a magyar szabványok érintésvédelemnek nevezik

Érintésvédelmi felülvizsgálat (ellenőrzés) nemzeti szabványok alapján, vizsgálatok gyakorisága, rendeletek szerint történik, általában három év, ha az érintésvédelmi mód védővezetős, műszeres vizsgálattal kell mérni a védővezető ellenállás értékét, megfelelő, ha a mért érték kisebb számított értéknél, ezt jegyzőkönyvben dokumentálni kell.

Ha az érintésvédelmi mód kettős szigetelés, kéziszerszámoknál szigetelési ellenállást mérünk

Érvényességi határidő egy év.

Bízza szakértőre személyének és vagyontárgyainak védelmét!

Érintésvédelem

Felülvizsgálat

Építés alatt álló weboldal

Minden ami érintésvédelem (dokumentáció készítés 2pld.)

 • üzletek, Irodaházak, Lakóházak érintésvédelme
 • ipari létesítmények érintésvédelme
 • kéziszerszámok szigetelési ellenállás mérése
 • kórházak, Egészségügyi Intézmények érintésvédelme 
 • EPH jegyzőkönyvek
 • kábelok, vezetékek szigetelési ellenállás mérése
 • daruk, szerszámgépek érintésvédelme
 • földelésmérés
 • jegyzőkönyvekről, PDF formátum kérhető 
 • feltárt súlyos hibákról, Megrendelőnek CD -n leadva fényképek készülnek
 • felülvizsgálatok utáni hibajavítások 
Építés alatt álló weboldal
Érintésvédelem

Felülvizsgálat módszere, rendeltetése

Építés alatt álló weboldal
 • Az érintésvédelem felülvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy az erősáramú villamos berendezések üzemszerűen feszültség alatt nem álló, de meghibásodás következtében esetleg felszültség alá kerülő fém, vagy egyéb villamosan vezetőanyagú részei el vannak-e látva megfelelő hatásos és szabványos érintésvédelemmel.
 • A felülvizsgálat rendeltetése az, hogy a létesítmény vezetőjének és illetékes szakembereinek tájékoztatást nyújtson a villamos berendezések érintésvédelmének állapotáról, felhívja a figyelmet a hibákra és hiányosságokra, valamint az élet-, vagyon- és üzembiztonság érdekében szükséges intézkedések megtételére.
 • A felülvizsgálatot mindazokon a villamos berendezéseken elvégeztük, melyeket a Megbízó jelenlévő, helyismerettel rendelkező képviselője a felülvizsgálatra megmutatott.
 • Az általunk végzett felülvizsgálat egyrészt műszeres ellenőrző mérésekből, másrészt a villamos berendezések és készülékek szemrevételezéséből áll.
Építés alatt álló weboldal
Érintésvédelem

Felülvizsgálattal kapcsolatos előírások

Felülvizsgálattal kapcsolatos előírások
 • 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény
 • 40/2017. (XII. 4.)NGM rendelet - Villamos Biztonsági Műszaki Szabályzat
 • 10/2016.(IV.5.)NGM rendelet
 • 54/2014.(XII.5.)BM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat
 • TvMI 12.4:2021. 07. 15. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv
 • 1995. évi XXVIIITörvény, módosította törvény: 2011. évi CXII.
Felülvizsgálattal kapcsolatos előírások
Mit kell ellátni érintésvédelemmel?

Érintésvédelmi kötelezettség

Általános alapelv, hogy érintésvédelemmel kell védeni a villamos berendezések mindazon üzemszerűen feszültség alatt nem álló részeit, amelyeken egy szigetelési hiba olyan érintési feszültséget okozhat, amely az emberre veszélyes lehet

Érintésvédelmi mód megválasztása

Leggyakrabban alkalmazott a védővezetős érintésvédelmi mód.

Védőföldelés, csak kis teljesítmény esetén alkalmazható

Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT- rendszer) szabványossági felülvizsgálata esetén földelés mérésekkel vagy a földelési hurok ellenállas méréseivel és a mérési eredmények alapján végzett számításokkal kell ellenőrizni  hogy testzárlatkor az áramkör legnagyobb földelési ellenállású helyén is fellép -e az érintésvédelmi kikapcsoló szerv előírásos működéséhez szükséges áramerősség, vagy a fellépő legnagygyobb testzárlati áramerősség sem- e földelési ellenálláson a megengedett UL érintési feszültségnél nagyobb feszültségemelkedést. Földelési hurokellenállás mérése esetén a mért hurokellenállás felét kell a védőföldelés földelési ellenállásának tekinteni.  

Nullázásos érintésvédelmi mód

A nullázás TN rendszer elve hogy a hálózati betáplálásnak a közvetlenül földelt vezetőjét (ami általában a háromfázisú rendszer nullavezetője) hozzáköti az érintésvédelmet igénylő villamos szerkezet testéhez Nullázás (TN - rendszer) szabványossági felülvizsgálat esetén megtekintéssel kell ellenőrizni.

 • a 10 mm2 - nél kisseb keresztmetszetű vezetékszakaszon különválasztották-e a nullázóvezetőt (PE- vezetőt) a nullavezetőtől (N vezetőtől)
 • a nullázásra használt nullavezetőben (PEN vezetőben) nincs- e olvadó biztosító, illetve olyan  egysarku kapcsoló, amellyel a nullázásra használt nullavezető (PEN vezető) a fázisvezetők nélkül önmagában is megszakítható
 • a környezetben lévő csővezetékek, nagyobb kiterjedésű fémtárgyak- közvetlenül vagy EPH- hálózaton keresztül - össze vannak -e kötve a nullázó vezetővel (PE- vezetővel), és a nullázásra használt nullavezetővel (PEN- vezetővel), továbbá el vannak- e választva a nullavezető nullázásra nem használt szakaszától (N- vezetőtől)
 • a nullázóvezető (PE vezető) és a nullázásra nem használt nullavezető (N- vezető) nincs- e felcserélve
 • Hurok ellenállás mérésekkel és a mérési eredmények alapján végzett számításokkal kell ellenőrizni hogy testzárlatkor az áramkör legnagyobb hurok ellenállású helyén is fellép- e az érintésvédelmi szerv előírásos szükséges áramerősség. Lád: M1 Melléklet 

Két fajta érintésvédelmi jegyzőkönyv készülhet

 1. Időszakos Érintésvédelmi és Szabványossági Felülvizsgálat
 2. Erősáramú berendezések első ellenőrzése
 • új lakások, üzemek, létesítmények első vizsgálata, ellenőrzésekor a jegyzőköny hibát nem tartalmazhat a kivitelezés műszaki dokumentumok alapján, terv szerint készülhet vagy betartva a szabványokban érvényes, (MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozatban) megkövetelt biztonsági szintet
 • szükséges a feszültség alá helyezés előtt elvégezni áramkörönként a szigetelés vizsgálatot, amit minősítő iratban dokumentálni kell

Ez a minősítő irat a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított 14/2004. (IV.19) FMM rendelet 5/A §. (2). bekezdés előírása szerint, az elvégzett érintésvédelmi szabványossági  felülvizsgálat befejezéseként készült.

A megengedett legnagyobb ellenállásértéket az MSZ 2364-410sz. szabvány 413.1.3.3. pontja és az MSZ HD 60364-6:2007.fejezete alapján határoztuk meg, a minősítést ennek alapján végeztük. A megengedett legnagyobb ellenállás értékét a táblázatban külön nem tüntettük fel.

Érintésvédelem

Szabványok

Építés alatt álló weboldal
 • MSZ 4851 sorozat Érintésvédelmi vizsgálati módszerek
 • MSZ 447: 2009 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakozás
 • MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése
 • MSZ HD 60364-1: 2009 Alapelvek, általános jellemzők elemzése, fogalmak
 • MSZ HD 60364-4:41: 2007 Biztonságtechnika - Áramütés elleni védelem
 • MSZ HD 60364-5-51: 2007 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése –általános előírások
 • MSZ HD 60364-5-54: 2007 Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése - Földelő berendezések, védővezetők és védő egyen potenciálra hozó vezetők
 • MSZ HD 60364-6: 2017 Kisfeszültségű villamos berendezéseinek létesítése. Ellenőrzés.
 • MSZ HD 60364-7-701: 2007 Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények.
 • MSZ EN 61140: 2016 Az áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok

 

Építés alatt álló weboldal
Érintésvédelem

Szabványok kötelezősége

Építés alatt álló weboldal

A 2001. évi CXII. törvény alapján 2002. január 1. nincsenek kötelező alkalmazású szabványok Az ezt követően létesülő berendezéseknél a szabvány előírások nem előírások, hanem a biztonsági szintet meghatározó követelménynek minősülnek és megengedet a szabványban meghatározott módtól eltérő, más megoldással is biztosítani ezt a szintet A visszavont szabványok nincsenek érvényben, de alkalmazhatók Nincs kötelező alkalmazású szabvány, a szabványok alkalmazása önkéntes Az érvényes szabványokban megkövetelt biztonsági szintet mindig teljesíteni kell.

Építés alatt álló weboldal
Érintésvédelem

Minősítő irat

A jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg, a Minősítő Irat azokkal együtt érvényes!

Érvényességi feltételek

 • A villamos berendezés rendeltetésszerű használata.
 • Tárgyi villamos-berendezés időszakos karbantartása és a tárgyi villamos-berendezésre vonatkozó jogszabályokban előírt felülvizsgálatok és ellenőrzések elvégzése
 • Tárgyi villamos-berendezésen villamos szakképzettséget igénylő beavatkozást, változtatást, felújítást, karbantartást és egyéb tevékenységet csak villamosan szakképzett és arra felhatalmazott személy végezhet a hatályos jogszabályok előírásainak és vonatkozó szabványok követelményeinek betartásával.
 • Tárgyi villamos-berendezésen történt bármilyen szakszerű változtatás után az érintett szakaszon és a változtatás által érintésvédelmi szempontból érintett, már meglévő szakaszon az MSZ HD 60364-6:2007 által előírt felülvizsgálatokat el kell végezni.

10/2016.(IV. 5.) NGM rendelet 19. §, 1-12. előírásainak betartása.

 • A vizsgálat a Megrendelő képviseletében megjelent üzemi kísérőnk által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki.

 A következő vizsgálat elvégzésének legkésőbbi időpontja és módja:

Az érvényességi feltételek betartása esetén:

Első ellenőrzés: következő ellenőrzés 10/2016.(IV. 5.) NGM rendelet 19. §, 1-12. esetén legkésőbb 3 év múlva érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat keretében történjen.

(A felülvizsgálat gyakoriságánál naptári napot kell figyelembe venni.)

Időszakos ellenőrzés: a villamos berendezést csak hibavédelmi szempontból kell felülvizsgálni. A felülvizsgálat időpontjának meghatározása a fent említett szempontok alapján történjen.

Bízza szakértőre személyének és vagyontárgyainak védelmét!

Ajánlatkérés
Hívás most! (H-P: 8:00 - 15:30)