BLOG

Miért fontos az időszakos felülvizsgálat?

A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatokat a jogszabályban meghatározott időben szükséges elvégezni. Az érintésvédelmi felülvizsgálatot 3 évente, a tűzvédelmi (EBF) felülvizsgálatot, és villámvédelmi felülvizsgálatot 6 évente szükséges elvégezni. Két felülvizsgálat között a villamos berendezések helyenként nagy állagromlásnak vannak kitéve. Sajnos sok esetben az üzemeltető hosszú évekig, évtizedekig nem hajlandó az állagromlást megállítani.

Ezek az állagromlások nem ritkán életveszélyt, és tűzveszélyt hordoznak magukkal. Munkánk során különös figyelmet fordítunk ezek felderítésére. A hálózatot először szemrevételezéssel ellenőrizzük, majd műszeres felülvizsgálatot végzünk a csatlakozási pontokon érintésvédelmi célműszerrel. A vizsgálat során ellenőrizzük a készülékek megfelelő csatlakozását a PE hálózathoz. Elosztódobozokat, kapcsolótereket alkalmanként hőkamerával is ellenőrizzük. A hőkamerás felülvizsgálat során jól láthatjuk, ha az üzemi hőfoknál nagyobb a melegedés. Ezek a nemkívánatos melegedések kódolt hibaforrások. Ezek következhetnek abból, hogy a csavarok meghúzási nyomatéka nem megfelelő, a vezetékek, kábelek keresztmetszete nem megfelelő, a biztosító értéke nem megfelelő.

Az állagromlást okozhatja:


A nem megfelelő karbantartás:

  • Sodrott kötések (a)

Felülvizsgálataink során sok esetben találkoztunk olyan intézménnyel, céggel, akik a karbantartáson spóroltak. Sok esetben ez tűz, és balesetveszélyt foglalnak magukban. Ilyenek például a sodrott kötések, amik kötőelem nélkül készültek. Az ilyen kötések idővel meglazulnak. Az átmeneti ellenállásuk megnő, ennek következtében a rajta átfolyó áram megnő, ami melegedést okoz, esetenként tűzesethez vezethet.
 

  • Laza csavarok (b)

Karbantartások keretein belül szükséges elvégezni a csavaros kötőelemek, megszakítók, biztosítók, áramvédő kapcsolók kapcsainak megfelelő meghúzását. Ezek elmulasztása szintén megnöveli az átmeneti ellenállást, és megnöveli az átfolyó áram erősségét. Ha a nulla sín csavarjai nincsenek megfelelően meghúzva, az a villamos fogyasztókra nézve veszélyes. 3 fázisú rendszer esetén a fogyasztó az üzemi feszültségnél nagyobb feszültséget kaphat, ami a készülék meghibásodását okozhatja, és bizonyos esetekben tűzveszélyt is okozhat. a PE sín csavarjainak lazasága érintésvédelmileg aggályos. Ha nem megfelelő a hurokimpedanica értéke a hálózat önműködő lekapcsolása nem fog megfelelően működni, ami azt eredményezi, hogy a védővezetős érintésvédelemi mód funkcióját veszíti. Ennek következtében előfordulhatnak áramütéses balesetek, amik nem ritkán halállal végződnek.

  • Szakszerűtlen szerelés

Munkánk során gyakran találkozunk nem szakszerű szereléssel, amik nagymértékben csökkentik az üzembiztonságot, esetenként erősen tűzveszélyes szerelések ezek.
Ide tartoznak:

  • Túlbiztosítás

Túlbiztosítás miatt kialakuló hőhatások: a vezetékek terhelhetőségének figyelmen kívül hagyása. Ez azt jelenti, hogy a megengedett maximális terhelő áramnál nagyobb áramot engednek a hálózatra. Esetenként a megengedett érték többszörösét. Ez a megoldás erősen tűz, és balesetveszélyes, ugyanis a megengedettnél nagyobb áram hatására, a vezetékek melegednek, szigetelésük károsodik, kötések elszenesednek. A károsodott szigetelőanyagok már nem látják el feladatukat, az egymás mellett elhelyezett vezetékek egymással zárlatba kerülhetnek. Ha a vezeték környezetében éghető anyag van, könnyen meggyújthatja azt.

Szóljon hozzá Ön is!

Tájékoztatjuk, hogy hozzászólása csak utólagos jóváhagyás után jelenik meg a weboldalon.

Hívás most! (H-P: 8:00 - 15:30)